Krav til sertifisering av alle som tilbyr automatiske brannalarmanlegg

Holen Installasjon AS er ein av første verksemdene i vår del av landet, som gjennomførte full sertifisering i samsvar med FG 750 og 760. Me er difor stolte av at me framleis har lov til å tilby prosjektering, installasjon og kontroll av automatiske brannvarslingsanlegg, som tilfredsstiller gjeldande lover og forskrifter. Krav til sertifisering trådde i kraft 1.1.2016.

Foretaksgodkjenning FG760

Farlege beredarar frå OSO – Kva kan du gjere sjølv?

OSO Hotwater har avdekka feil på nokre av beredarane sine. Dei tilbyr alle kundar som er råka av feileneit «gjør det selv kit» Klikk her for å sjekke om din varmtvansberedar er av den farlege typen.

Dersom du er råka av problemet vil du få tilsendt ein ny kabel frå OSO. Dersom varmtvannstanken er kobla med ledning og støypsel, kan mange klare dette sjølv. Om varmtvannstanken er fast tilkopla via ein koblingsboks, skal jobben utførast av ein elektroinstallatør. 

Dersom du vil ha ein fagmann til å utføre jobben, ta gjerne kontakt med oss.

Les meir her http://osohotwater.no/.