Enklare å få tilskot til energisparing

Frå nyttår endrar Enova tilskotsordnininga til energisparing og det vert både enklare og raskare å få støtte.

 

ENØK-tilbud til bustadeigarar: Enovatilskuddet. Gjennomfører du eit eller fleire av 12 tiltak frå menyen, tek Enova ein del av rekninga. Les meir om ordninga på Enova sine sider.