Krav til sertifisering av alle som tilbyr automatiske brannalarmanlegg

Holen Installasjon AS er ein av første verksemdene i vår del av landet, som gjennomførte full sertifisering i samsvar med FG 750 og 760. Me er difor stolte av at me framleis har lov til å tilby prosjektering, installasjon og kontroll av automatiske brannvarslingsanlegg, som tilfredsstiller gjeldande lover og forskrifter. Krav til sertifisering trådde i kraft 1.1.2016.

Foretaksgodkjenning FG760