Godkjent kvalitet

Me jobbar i ein bransje med strenge krav både til seriøsitet, tryggleik og kvalitet. Hjå Holen Installasjon er du i trygge hender.

Me har fyljande kvalitetsmerker, sertifiseringar og godkjenningar: