Om oss

Holen Installasjon er ei av dei leiande elektroentreprenørbedrifta i indre Sogn. Bedrifta har nærare 50 tilsette og me leverer tenester både til privat- og næringsmarknaden. 

Me leverer alt frå tradisjonelle elektroinstallasjonar til meir avanserte anlegg innan smarthus, energistyring, ekom og IKT osv. 

Holen Installasjon AS har hovudkontor i Sogndal, men betener både små og store kundar i heile regionen frå avdelingar i både Gaupne, Leikanger og Vik i Sogn.