Obligatorisk FSE-kurs - Nettbasert

Det er tid for den obligatoriske gjennomgangen av FSE. Alle montørar, lærlingar og sakshandsamarar er påmeldt det nettbaserte FSE-kurset til NelfoSkolen (Muniolms).

Kvar og ein vil motta ein epost med informasjon om korleis ein går fram for å starte kurset. Ta kontakt med personalansvarleg dersom noko er uklårt.

I samråd med tillitsmann er det avtalt at kurset skal gjennomførast utanom ordinær arbeidstid og vert lønna med faktisk tidsforbruk intil 3 timar. Bruk ordre 100 «Kurs» og lønnsart 160 «Lønn v/ kurs». Skriv "FSE" i info feltet.

Me ber alle om å gjennomføre det nettbaserte kurset så raskt som mogeleg - innan utgangen november 2018.