KOMFYRVAKT GJER HEIMEN TRYGGARE!

Kvar femte husbrann startar i komfyren. Likevel har ni av ti har ikkje komfyrvakt.

Mkomfy komfyrvakt er et sikkerheitsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.
Den har ein todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur.


Timerfunksjon
Når Mkomfy komfyrvakt føler auka driftstemperatur på platetoppen, vil ein innebygd timer starte. Etter 2 timer vil straumtilførselen bli slått av, sjølv om overoppheiting ikkje har skjedd. Dette skal hindre at ein gløymer, eller forlater komfyren når platene står på. Hvis matlagingen skal gå utover 2 timer, vil lydgivar gi eit bip hvert 30. sekund siste fem minuttar av totimersperioda. I dei siste fem minutta vil trykk på knappen utvide tida med 30 minutt. Dette kan gjentakast om matlaging enno ikkje er ferdig, og nytt varsel gjentek seg.

Overtemperatur
Det er satt ei grense for varmen på platetoppen. Utgangspunktet er at ei steikepanne med fett ikke skal få bli so varm at den tek fyr. Ved overtemperatur vil komfyrvakta gje alarm med trippel-pip kvart 5. sekund i 40 sekund. Om knappen betjenast innan 30 sekund etter alarm får du 5 minutt meir brukstid. Uten betjening av knapp vil komfyren bli slått av etter 30 sekund.

Komfyrvakt-Bestill

bestill komfyrvakt idag!
Ring 57 67 75 00 eller klikk her: