Holen installasjon har lang tradisjon for å støtte lokale lag og organisasjonar. Me oppmodar òg alle våre samarbeidspartnaar til å handle lokalt om det er mogleg.

 

Her er eit utval av våre samarbeidspartnarar: