Serviceavtale for bedriftskundar

For bedrifter tilbyr vi serviceavtalar som sikrar maksimal driftsikkerheit på anlegget. Serviceavtalen kan og omfatte internkontroll og andre oppgåver som ein byggeigar er pålagt av myndigheitene.

Gjennom ein slik serviceavtale med får de regelmessig gjennomgang av det elektriske anlegget. Risikovurdering av ditt anlegg gjer vi saman med deg, før vi velg riktig nivå på oppfølgjinga.

Fordeler med serviceavtale

Alle bedrifter i Norge skal ha serviceavtale med ein autorisert installatør. Dette er pålagt gjennom Internkontrollforskriften. Hugs at de også vil oppnå store fordelar knytt til sikkerheit og kostnader:

  • di bedrift får ein fast kontaktperson
  • bedrifta får regelmessig og profesjonell oppfølgjing av det elektriske anlegget
  • bedrifta får informasjon om ny teknologi og løysingar som gjev lågare energikostnader og betre inneklima
  • prising utfrå omfanget i avtalen

Sjå Vaktordning 24t.