Komfyrvakt.jpg

Har du komfyrvakt?

Det bør alle ha!

Holen Installasjon er ei elektroentreprenørbedrift i Indre Sogn med over 50 tilsette. Me leverer alt frå tradisjonelle elektroinstallasjonar til meir avanserte anlegg innan smarthus, energistyring, ekom og IKT.
— Holen Installasjon har hovudkontor i Sogndal og avdelingar i Gaupne, Leikanger og Vik.
Det er vel og bra at me kan produsere miljøvenleg energi. Men det hjelp lite når forbruket aukar tilsvarande.  Energisparing og energiøkonomisering er viktig både i bustader og næringsbygg.   Agnar Holen

Det er vel og bra at me kan produsere miljøvenleg energi. Men det hjelp lite når forbruket aukar tilsvarande.

Energisparing og energiøkonomisering er viktig både i bustader og næringsbygg.

Agnar Holen


Korleis ser eg om sikringsskapet er utdatert?

Korleis sparar eg tusenlappar på straumrekninga?

Korleis gjer eg huset smartare?

Korleis belyser eg stova på rett måte?