Boligmappa

Klikk her for logge inn i Boligmappa.no  Her finn du all dokumentasjon om din bustad.

Klikk her for logge inn i Boligmappa.no

Her finn du all dokumentasjon om din bustad.

Det er den som eig bustaden som har ansvaret for at det elektriske anlegget er i orden til ein kvar tid. Me som utfører arbeid på anlegget har plikt til å gi eigar og brukar den dokumentasjonen som er påkreva.

Holen Installasjon AS legg all dokumentasjon i Boligmappa. Då vil den som eig bustaden  alltid ha tilgang på all dokumentasjon. Dette er òg ein stor fordel den dagen du skal selje bustaden. Har du orden i papira, får du ofte ein høgare pris.