eKom

Autorisasjonen er innvilget ved vedtak 17.2.2016 med hjemmel i forskrift 7. desember 2011 nr. 1206 om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften), med de rettigheter og plikter som følger av forskriften.

Autorisasjon en gir rett til å installere og vedlikeholde offentlige og private elektroniske kommunikasjonsnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial - eller parkabel, radio eller annen teknologi.