FG 760

Forsikringsselskapene har etablert en sertifiseringsordning for foretak som skal prosjektere installere, idriftsette, kontrollere, dokumentere og vedlikeholde automatiske brannalarmanlegg.

Reglene setter minimumskrav til foretak som skal ivareta ovennevnte funksjoner i byggesak eller være ansvarlig for funksjonalitet og kontroll av automatiske brannalarmanlegg.

Produkter, tjenester, foretak eller personer som oppfyller gjeldene krav, er oppført på FGs nettside, www.fgsikring.no