Bli med på vår leverandørkampanje 2016

Vi i Holen Installasjon as har ein ambisjon i 2016 om å bli meir synlege i vårt nedslagfelt, Indre Sogn.

Vi veit at vi har ein god posisjon hos målgruppa som elektroinstallatør, men vår ambisjon i 2016 er å bli meir synleg på våre produkt og tilleggstenester innafor tryggleik, komfort, straumsparing og smarthus.

Mål:
* auka synlegheit
* profilere løysingar, ikkje produkt
* framstå som ansvarleg og seriøs, ikkje "seljande"
* ei ramme med ulike bodskap.

Vi inviterar difor utvalde eleverandørar til å vere bidragsytar i vår store kampanje for 2016:

Kampanjeelement:


Annonsering Sogn Avis, papir

Sogn Avis er den einaste lokalvisa for regionen Indre Sogn.
Opplag på 9055 abonnentar (2015) og eit lesartal på 28.000.

Vi tek sikte på å annonsere 3 laurdagar i månaden.

Annonsa blir utforma slik de ser til høgre.
Format kundeannonse: (info kjem) 

Format: M15, 71 x 246 mm.
Plassering: tekstplass


Annonsering Sogn Avis, Mobil

Ettersom dette er produkt for privatmarknaden i stor grad, har vi tru på mobil som kanal.
Antall visningar pr. mnd: min. 20.000
Format: 600x600 pixels


Annonsering Facebook

Annonserer i kommunar: Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Balestrand, Leikanger, Aurland,Vik
Målgruppe blir tilpassa kvart enkelt produkt.
Annonsekampanje blir følgd opp av vår partner Gasta design & kommunikasjon as


Landingsside - holeninstallasjon.no

Vi utviklar ei landingssida for både mobil og Facebook-annonseringa. Tekst blir utforma av Gasta design & kommunikasjon, som har erfaring med content marketing for Innovasjon Norge, Opak, Fastelektriker.no mfl.


Totalbudsjett pr. mnd - Samarbeid Holen installasjon og leverandør

Totalbudsjett pr. mnd: Kr. 40.000,-+mva
Andel leverandør pr. mnd (50%):Kr. 20.000,-+mva + evt. originalarbeid dersom de vil at vårt byrå (Gasta) skal utvikle annonse.
Andel Holen pr. mnd (50%): Kr. 20.000,-+mva


Kampanjeplan 2016

Her er oversikt over tema og leverandørar vi har gjort avtale/ønskjer å gjere avtale med:

Periode

Februar

Mars

April

Mai

Juni

August

September

Oktober

November

Desember

Januar

Tema

Komfyrvakt

-

Usb-ladar

-

-

-

-

-

-

-

 

Produkt

Komfyrvakt

-

Usb-ladar

-

-

-

-

-

-

-

-

Leverandør

CTM Lyng

-

ELKO

-

-

-

MicroMatic

Nexans

Eaton

Unilamp

Elko

Materiellfrist

20.januar

19.februar

18.mars

20.april

20.mai

20.juli

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale

Etter avtale


Informasjon/levering av materiell

For meir informasjon om kampanjen, kontakt Agnar Holen -  Mobil 97 00 33 61 eller agnar@holen-installasjon.no

For levering av materiell: 

Annonsar:
Gasta design & kommunikasjon as - www.gasta.no
Kontaktperson: Daniel Osnes - mobil 982 44 632 eller daniel@gasta.no

Dersom de ikkje har ferdig annonse, send over element til daniel@gasta.no som lager forslag.
Pris originalarbeid papir, mobil eller Facebook-annonse - Gasta kr 995,-/time.