Ombygging

Eldre hus har ofte el-anlegg som er underdimensjonerte i forhold til ditt forbruk og behov i dag. Vi tek på oss oppdrag med oppgradering av el-anlegg i bustader, og vi garanterer deg ein sikker, funksjonell og framtidsretta el-installasjon.

Vi viser deg mulighetene i huset du pusser opp, rom for rom.

Vi er medlem av NELFO og garanterer at du får levert forskriftsmessige tekniske installasjonar i henhold til det oppdraget vi avtalte.