Servicegaranti +

Alle våre PLUSSKUNDAR har fyljande servicegaranti:

  • Responstid på maksimalt 1 time ved behov for akutt hjelp
  • Responstid på maksimalt 2 dagar ved planlagde serviceoppdrag
  • Faste montørar (gjeld ikkje akutthjelp)
  • 25 % rabatt på utrykkingstillegg
  • Gunstige time- og materiellprisavtalar