Serviceoppdrag private

Serviceoppdrag er oppdrag med eit avgrensa omfang. Desse vert som regel utført utan fast pris og vert løyst av ein av våre elektrikarar. Vi fakturerar etter medgått tidsforbruk og levert materiell.

Vi dekkjer heile Indre Sogn.

Når oppdraget er ferdig leverer vi lovpålagt dokumentasjon.

For serviceoppdrag, ta kontakt med: