Straumsparing

Det er på oppvarming du kan spare mest!

Ved bruk av xComfort styringssystem i eit normalt hus med straum som oppvarmingskjelde, kan ein forvente 20-40% reduksjon i strømutgiftene til oppvarming. Vi i Holen hjelper deg med installasjoner eller inngrep for å få dette til. 

Lysstyring er viktig

Andre energisparetiltak kan vere å styre lyset etter behov, bruke bevegelsesdetektorer til å sløkkje lyset når du ikkje er tilstades eller styre persienner eller markiser automatisk i staden for  å bruke energi til kjøling når sola står på. Her er det muleg å spare ytterligare 10% på straumrekninga.

Lage straum sjølv?

I fremtiden vil bustaden din kanskje produsere energi, ikkje berre bruke. Kanskje huset treng ei løysing som også måler straumen som vert produsert, og som kan du kan få betalt for? xComfort vil vere ei slik løsning.