Tryggleik

Vårt slagord er "Rasande flinke på straum og slikt". Innafor "..og slikt" er spesielt tryggleik eit viktig område for Holen Installasjon. 

Tenk deg at du hadde eit system som forhindra brannen før han oppstod, som eliminerte risikoen for frostskader eller som jagde innbrotstjuven vekk før han braut seg inn.

Vi er forhandlar for xComfort som gir deg som installerar eit slikt system over 40 ulike innstillingar for ein sikker heim:

  • Ha ein brytar ved utgangsdøra som koplar frå straum til brannfeller, slik som kaffetraktar, komfyr eller strykejarn, og som skrur av alt lys i heile huset.
  • Få varsel på mobilen om straumbrot, temperaturendringar eller vannlekkasjar i huset.
  • Påkalle merksemd med lys og lyd for å skremme tjuven ved eit innbrotsforsøk.
  • Fjernopne og – låse dører hvis borna har gløymt nøkkelen eller du har behov for å sleppe inn snikkaren når du er på jobb.
  • Tenne alt lys i heile huset med ein bryter på nattbordet