eKom

Autorisasjonen er innvilget ved vedtak 17.2.2016 med hjemmel i forskrift 7. desember 2011 nr. 1206 om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften), med de rettigheter og plikter som følger av forskriften.

Autorisasjon en gir rett til å installere og vedlikeholde offentlige og private elektroniske kommunikasjonsnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial - eller parkabel, radio eller annen teknologi.

FG 760

Forsikringsselskapene har etablert en sertifiseringsordning for foretak som skal prosjektere installere, idriftsette, kontrollere, dokumentere og vedlikeholde automatiske brannalarmanlegg.

Reglene setter minimumskrav til foretak som skal ivareta ovennevnte funksjoner i byggesak eller være ansvarlig for funksjonalitet og kontroll av automatiske brannalarmanlegg.

Produkter, tjenester, foretak eller personer som oppfyller gjeldene krav, er oppført på FGs nettside, www.fgsikring.no  

Ansvarsrett

Holen installasjon er godkjent av DIBK (Tidl. Statens Bygningstekniske Etat)  og har sentral godkjenning for ansvarsrett.

  • Prosjektering - Brannalarm, nødlys og ledesystem - Tiltaksklasse 3
  • Utførelse - Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem - Tiltaksklasse 3